تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی
دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی ، شماره ۲۲۲، ساختمان نگین سبز کدپستی:۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
مراکز فروش اصلی : فقط سیستمهای امریکایی و آلمانی و یونایی و استرالیا و بلغارستان
تلفن: ۰۹۰۱۴۴۴۴۹۰۳
پست الکترونیک: felezyabpro@yahoo.com
مدیرعامل: سلیمانی

توجه :در زمان ارسال درخواست لطفا از کلمه خرید گنج یاب استفاده نکنید و در مکالمه هم اسمی از گنجیاب نبرید و به نام فلزیاب تغییر دهید.